Za odpad zaplatí stejně, dvě ulice mají svoz zadarmo  

Olomouc – Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané i v roce 2019 platit stejně jako v předešlých šesti letech, tedy 660 korun. Radní chtějí osvobodit od platby obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova, kteří jsou nejvíce dotčeni rozsáhlou výstavbou protipovodňových opatření a popelářské vozy se k nim často nedostanou kvůli uzavírkám. V případě ostatních poplatníků, chtějí radní i pro příští rok ponechat částku, na kterou byli Olomoučané zvyklí v posledních šesti letech. Poplatek za odpad se v Olomouci zvyšoval naposledy v roce 2013. Částka platná od roku 2004 se tehdy zvedla ze 492 korun na stávajících 660 korun.  

Ve stejném rozsahu navrhují radní ponechat i stávající úlevy z poplatků, avšak s jednou zásadní výjimkou.  „Navrhované osvobození odráží skutečnost, že v centru Olomouce podél řeky Moravy probíhá již od letošního dubna rozsáhlá a dlouhodobá realizace protipovodňových opatření, kterou jsou obyvatelé těchto dvou ulic dotčeni zdaleka nejvíce. Toto osvobození je dočasné a bude trvat maximálně po dobu realizace protipovodňových opatření,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major. Dopravní uzavření lokality má nebo bude mít za následek také nemožnost svozu komunálního odpadu z těchto ulic.

Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo.