Peníze na kotlíkové dotace už došly… Další až v roce 2019

Kutnohorsko –  V rámci druhé výzvy kotlíkové dotace, kdy mohou lidé žádat o peníze na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, rozdělili kutnohorští radní ještě šedesátku žádostí v celkové hodnotě 6,5 milionu korun. Tím je ale letošní částka vyčerpaná.

Středočeský kraj ponechával možnost podání žádosti o kotlíkovou dotaci déle, než bylo původně určeno. “Přesto, že již od dubna byla určená částka prostým součtem nároků vyčerpána, možnost podat si žádost jsme ještě ponechali,“ řekl náměstek Ministerstva životního prostředí pro oblast financí Gabriel Kovács. “Bylo to proto, že ne všichni žadatelé budou nakonec dotaci čerpat, tím pádem se peníze mohou dostat ještě na jiné. Ať už z důvodu odstoupení od žádosti či nesplnění podmínek. Tím získal větší počet zájemců šanci na získání dotace, protože podle zkušeností z první výzvy, až 15 % žadatelů z různých důvodů smlouvu nakonec neuzavřelo,“ vysvětlil prodlouženou lhůtu.

Žádosti, které tak sice byly schváleny, ale už na ně nejsou peníze, jsou zařazeny do zásobníku žádostí. Těch je aktuálně zhruba stovka. V případě, že některá z přijatých žádostí, která byla podána dříve, bude vyřazena, případně některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí.

Ostatní zájemci si musí počkat až do příštího roku. Bez šance na dotaci ale nejsou ani ti, kteří již s výměnou nemohli déle čekat. “Ministerstvo  právě teď s kraji připravuje podmínky pro vyhlášení další výzvy kotlíkových dotací v roce 2019. Týká se i těch, kteří už výměnu tepelného zdroje provedli. Měli by si ale pečlivě schovávat veškerou dokumentaci, zvláště pak tu fotografickou,“ informuje potencionální zájemce Gabriel Kovács.

Jak postupuje schvalování žádosti o peníze na výměnu kotle, mohou žadatelé sledovat na webových stránkách krajského úřadu. Tam naleznete tabulku podaných žádostí, kde vidíte jejich aktuální stav zpracování. Tabulka je aktualizována patnáctého každý měsíc.