Pomohou středočeská záchytná parkoviště řešit dopravu?

STŘEDNÍ ČECHY – Záměr vybudovat velká záchytná parkoviště u hlavních dopravních uzlů vedoucích do Prahy, pokračuje třetí výzvou. V současné době se vyhodnocují podané přihlášky k projektovým záměrům na vybudování záchytných parkovišť P+R (park and ride), B+R (bike and ride) a dopravních terminálů. Na rozdíl od menších obecních parkovišť, by ta ‚krajská‘ měla mít větší parkovací kapacitu. Podle projektu IDSK byly v této již třetí výzvě vybrány tyto lokality: Zeleneč – Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná/Nučice, Říčany-západ, Čerčany – Pyšely, Dubenec – Skalka a Roztoky.

Projekt vychází z několikaleté práce Odboru dopravy krajského úřadu, který zadal IDSK ke zpracování podrobnou studii na prověření jednotlivých lokalit. „Radní rozhodli, že projekt je zařazen do zásobníku projektů ke spolufinancování z EU/EHP a národních zdrojů,“ sdělil ředitel IDSK Pavel Procházka. „Vítězný projektový záměr se stane podkladem pro další přípravné a případně realizační fáze projektu. Studie by měla také určit kapacitu parkovišť P+R, jejich přesné umístění a navrhne nutné úpravy návazných zastávek a přestupních bodů,“ dodal. Vybudování navržených 11 velkých krajských parkovišť by mělo přijít na částku 488 milionů korun s DPH. S pomocí programů IROP/ITI by mělo být 85 % těchto nákladů hrazeno z evropských zdrojů, 5 % ze státního rozpočtu a zbytek by hradil Středočeský kraj ze svých rozpočtů v letech 2020-2023. „Finanční prostředky z programů IROP/ITI by byly čerpány v dalším programovém období,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács. „Vedení kraje také zvažuje zřídit fond pro středočeské obce, ze kterého by mohly být financovány vybrané přípravné fáze budování parkovišť P+R“. Některé obce se už iniciativně snažily problém řešit “na vlastní triko a záchytná parkoviště P+R budovaly samy. Jejich počet a mnohdy i kapacita jsou již ale v dnešní době nedostačující. Takováto parkoviště jsou například v Berouně, Dobřichovicích, Českém Brodě nebo v Černošicích-Mokropsech. Všechna jsou vhodně situována u železniční stanice či zastávky příměstské železniční dopravy do Prahy. Aktuálně největší projekt zrealizovala obec Dobřichovice, která za pomoci dotačního programu IROP zmodernizovala a rozšířila parkovací plochu na 185 parkovacích míst. Beroun disponuje plochou pro 184 automobilů a v Českém Brodě je již komplex tří záchytných parkovišť o kapacitě více než 300 míst. Devět obcí již také využilo dvou výzev dotačního programu ITI na podání svých projektových záměrů na vybudování záchytných parkovišť P+R. Jsou jimi: Sázava, Řevnice, Český Brod, Milovice, Benešov, Dobřichovice, Příbram, Pečky a Cerhenice. Po dokončení jejich projektů tak vznikne ve Středočeském kraji 9 nových P+R parkovišť o celkové kapacitě 844 míst. Pro rok 2019 je navíc uvažováno i o vypsání čtvrté, tedy poslední výzvy v rámci ITI tohoto programovacího období. V případě realizace těchto projektů by se mohlo vybudovat až 1 750 nových parkovacích míst.