Valmez bez hazardu?

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Počet hracích automatů ve městě klesl. Důvodem je především nový zákon o hazardních hrách, účinný od počátku roku 2017. V současné době je na území města evidováno 234 technických herních zařízeních na devíti místech.
Že počet heren opravdu klesl, potvrzuje i starosta města Robert Stržínek, který se na konci minulého týdne vydal společně s ředitelem městské policie a zaměstnanci odboru finančního na kontrolu míst, na kterých se mohou ve městě provozovat loterie a jiné podobné hry. „Navštívili jsme celkem dvacet herních míst ve městě a provedli kontrolu i těch, ve kterých by se už hrací automaty neměly vyskytovat. Zjistili jsme pouze jedno podezření na porušení zákona o hazardních hrách a věc jsme oznámili Celní správě.“

Valašské Meziříčí reguluje množství heren na území města vyhláškou novelizovanou v roce 2015. „Podle ní mohou být hrací přístroje pouze na taxativně vyjmenovaných místech, jichž je ve Valašském Meziříčí celkem dvacet,“vysvětlil starosta s tím, že z ulic města také zmizely světelné reklamy s herními symboly a radnice zvýšila kontroly heren.

Dodržování vyhlášky kontroluje městská policie. „Herny objíždíme převážně v rámci nočních směn. Zaměřujeme se na veřejný pořádek a bezpečnost. Snažíme se hlídat také bezprostřední okolí heren, kde dochází k častějšímu narušování veřejného pořádku,“ sdělil ředitel Městské policie Jan Camfrla.