Ve Zlíně popustili uzdu tvořivosti

ZLÍN – Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“, v jehož rámci mohli Zlíňané navrhovat proměnu veřejného prostoru, vstupuje do finální fáze. Po uskutečněné veřejné prezentaci, kde autoři představili své návrhy, se blíží samotné hlasování. V něm Zlíňané rozhodnou, které inspirativní nápady město Zlín v příštím roce zrealizuje.

„Hlasování bude spuštěno 19. listopadu a potrvá do 2. prosince. Hlasovat mohou jak obyvatelé Zlína, tak lidé, kteří zde bydlí kvůli práci či studiu, ale nemají zde trvalé bydliště. Hlasovat se může od 18 let a každý může hlasovat pouze jednou. Toto bude ověřeno unikátním kódem zaslaným na mobilní telefon,“ prozradila Kamila Gamalová, koordinátorka projektu několik podrobností k hlasování. Hlasovat se bude především na webové stránce www.tvorimezlin.cz. Zde Vás hlasováním provede přehledná aplikace. Hlasovat však bude možné i bez technologických zařízení.

„Nechceme, aby byl nikdo omezen. Hlasovat tak budou moci i lidé bez přístupu k internetu či bez mobilního telefonu. V těchto případech se bude moci hlasovat v městském a informačním centru nebo v kancelářích místních částí, včetně kanceláří vnitřního Zlína. Pracovníci lidem s hlasováním ochotně pomohou,“ doplnila radní Jana Bazelová.

Do konečné fáze projektu postoupilo 27 návrhů. O tom, které z nich zlínská radnice v příštím roce zrealizuje, rozhodnou už lidé sami. Hlasovat bude možné i pro více projektů. Lze udělit až 3 pozitivní a 1 negativní hlas pro tzv. velké projekty a 5 pozitivních a 2 negativní hlasy pro tzv. malé projekty. Pro udělení negativního hlasu je zapotřebí nejprve udělit dva hlasy kladné. Tyto počty však není nutné znát. Hlasovací aplikace umožní udělení jen tolika bodů, kolik umožňují pravidla.