Nejstarší vsetínské sídliště překopali od základů. Vypadá jako nové

VSETÍN – Čtvrtá etapa regenerace sídliště Luh, které paří k nejstarším ve Vsetíně, je hotova. Na rozdíl od předchozích etap ji město celou financovalo z vlastních prostředků. Zhotovitel díla, společnost TM Stav, zahájila stavební práce v červnu a dokončila je na konci října. Radnice za ně zaplatila devět milionů korun.

Předcházející etapy byly realizovány za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Regenerace sídlišť. V roce 2017 byl ale tento podprogram převeden pod správu Státního fondu rozvoje bydlení, který v daném roce teprve začal připravovat podmínky dotace. „Vzhledem k tomu, že došlo k této změně, financovali jsme čtvrtou etapu regenerace sídliště Luh pouze z prostředků města,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Regenerace probíhala zejména ve vnitrobloku mezi domy č. p. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 a 1810 mezi ulicemi Svornosti a Jasenická.

Součástí prací byly stavební úpravy stávajících chodníků a odvodňovacích žlabů a byla opravena také dvě dětská hřiště. „Vybudovalo se i oplocené multifunkční hřiště s umělým povrchem, které je vybaveno mantinely s integrovanými brankami, streetballovým košem a sítěmi na míčové sporty. Lajny vyznačují plochy pro malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis a streetball,“ vylíčil stavební technik úřadu Josef Šťastný.

V sídlišti byl dále rozmístěn mobiliář, jako jsou lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, sušáky na prádlo a klepáče na koberce. Součástí prací byly i sadové úpravy, které spočívaly ve výsadbě stromů, keřů a v založení trávníků.

V rámci této etapy došlo také ke zrušení jednoho hřiště s popraskaným povrchem z litého asfaltu, které nahradila zatravněná plocha.