Zvyšuje se počet studentů, kteří nezvládnou maturitu

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeští hejtmani se přidali k ostatním krajům a opět společně vyzývají ministerstvo školství k urychlenému řešení situace v oblasti středního školství. Jedná se o požadavek na zavedení centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, a to státní i soukromé. Jde o to, aby byl nastaven jednotný bodový systém (cut-off score), při přijímacím řízení. Cílem je snížit vzrůstající počet studentů, kteří střední školou prolezou, ale u maturity neuspějí. Znamená to pro ně ztrátu čtyř let bez dosaženého středoškolského vzdělání.

„Důvodem návrhu zavedení minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení na střední školy je fakt, že stále narůstá procento studentů, kteří neuspějí u maturitní zkoušky. Tito studenti ztratí čtyři roky, po kterých končí studium bez požadovaného stupně vzdělání. Podle úvodních propočtů by se cut-off score týkalo pouze 10% uchazečů, kteří nevyhoví minimálním požadavkům. Zavedení se předpokládá od roku 2020 pro víceletá gymnázia a následně pro všechny ostatní školy od roku 2022 tak, aby se mohl objektivně posoudit vztah mezi výsledky maturitních a přijímacích zkoušek. Ten by měl být základem pro stanovení minimální hranice pro přijetí ke studiu maturitních oborů,” uvádí gestor Komise pro školství Asociace krajů Ivo Vondrák a dodává: „Nechceme nikomu upírat právo na vzdělání, maturitu si následně mohou díky nástavbovému studiu udělat i absolventi učebního oboru. Zavedení minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení povede ke zkvalitnění výuky a nepochybně zvýší motivaci žáků základních škol lépe se na vstup na střední školu připravit.“ Cut-off score by tedy pomohlo tomu, aby se nahodile vzniklé obory s „atraktivními názvy“ ale obtížným uplatněním absolventů v praxi, nepřeplňovaly zájemci o studium. Ministr školství by měl právě v těchto dnech přijít se svým návrhem na řešení situace.