Vánoce nejsou jen časem sdílené radosti, ale i bolesti, osamělých a nemocných

STŘEDNÍ  ČECHY – Vánoce by měly být svátky rodinné pohody, lásky a štěstí. Ale ne všichni to vnímají stejně. Jsou mezi námi i tací, kterým způsobují bolest a smutek. Lidé, kteří bojují s psychickými problémy, nebo ti, kteří se dlouhodobě starají o své blízké a cítí se vyčerpaní a nevidí světlo na konci tunelu. Své o trápení ví i ženy, které jsou oběťmi domácího násilí a s nimi  jejich děti, které bývají také terčem útoků. A nemůžeme opomenout ani dnes vzrůstající počet mladistvých, kteří nevidí smysl života a nevědí co si s ním počít. Modré dveře nabízí bezplatnou psychoterapeutickou pomoc všem, kteří jejich pomoc potřebují.

Krizová pomoc je  anonymní a bezplatná sociálně-terapeutická služba. Je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé psychické situaci a potřebují se v ní zorientovat a zjistit, co se s nimi děje. Lidé v krizové situaci nevědí, proč běžné úkony nezvládají s nadhledem a lehkostí, jako dříve. Cítí se smutně, i když k tomu nemají objektivní důvod. Mají pocit, že jim najednou nikdo z okolí nerozumí.Nevědí, proč je napadá, že by bylo nejlepší něco si udělat. “Psychoterapie zdarma je pro obyvatele Středočeského kraje otevřena již od září v Kostelci nad Černými lesy a od října v Říčanech, v Terapeutickém centru Modré dveře, z. ú.. „Klienti nás nejčastěji vyhledávají na doporučení lékařů, učitelů, školních psychologů. Rozvíjíme spolupráci s pražskými orgány sociálně-právní ochrany dětí, které o nás informují ohrožené rodiny. Díky tomu jsme za poslední půlrok mohli poskytnout krizovou pomoc v domácnosti šesti žen – obětí domácího násilí a jejich dětem, které bohužel bývají násilí přítomny.“ říká ředitel centra Modré dveře Praha, Martin Galbavý.  Krize může být vyvolaná nečekanou událostí, se kterou se neumíme vypořádat. Může se jednat o rozvod, rozchod s partnerem, ztrátu zaměstnání, onemocnění, úmrtí někoho blízkého. „Narůstá počet mladistvých, kteří k nám chodí řešit problémy týkající se záměrného sebepoškozování a sebevražedných myšlenek. Naše republika se řadí k evropským zemím s nejvyšším počtem sebevražd právě u dětí a mladistvých. Vysvětlujeme si to společenskými jevy, které už mohou znít ohraně, ale bohužel mají významný podíl na vzniku nejrůznějších psychických problémů. Jedná se o narůstající tlak na výkon a úspěchy dětí. Vytrácejí se chvíle, kdy si rodiče s dětmi povídají o tom, co dítě zažívá. Tím nemyslím, jakou známku dostalo z matematického testu, ale jak se cítí ve třídě, mezi kamarády, na kroužku, co mu dnes udělalo radost nebo co ho naopak rozesmutnilo, rozzlobilo, na co se těší a podobně,“ říká Galbavý.
Cílem poskytované služby je zmírnit dopad prožívané zátěže na psychické zdraví, posílení odolnosti vůči zátěži, nalezení zdravých, efektivních způsobů vyrovnávání se zátěží, podpora psychohygieny a péče o vlastní psychické a další potřeby, celkově zlepšení kvality života, duševního zdraví a psychické stability. “Vyhledejte podporu v našem centru,” zve všechny, kteří nemohou najít odvahu, ředitel centra. Nebojte se požádat o pomoc, každý se ve svém životě může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu. Někdy je těžké najít zdroj této podpory ve svém okolí.