Bomba v nemocnici? Ale kdepak, šlo pouze o cvičení

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Včera dopoledne ohlásil anonymní telefonát na policejní tísňovou linku, že se v Uherskohradišťské nemocnici nachází nástražný výbušný systém. Šlo naštěstí o součást předem plánovaného společného cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Cílem cvičení bylo vyzkoušet si vzájemnou spolupráci při zásahu v nemocničním prostředí, kdy je nutné evakuovat větší počet osob, z nichž některé jsou navíc upoutány na lůžko. Nemocnice poskytla prázdné prostory novostavby interního pavilonu a využila tak příležitost prověřit evakuační plány a únikové cesty v nové budově, která by měla být zprovozněna na začátku příštího roku.

Po telefonátu fiktivního oznamovatele na linku 158 na místo okamžitě vyrazili policisté z Územního odboru Uherské Hradiště včetně dalších složek IZS. K události byl přivolán i policejní pyrotechnik a policejní psovod se speciálně vycvičeným služebním psem na vyhledávání výbušnin. Hlídky policie z důvodu bezpečnosti vytyčily a hermeticky uzavřely prostor kolem budovy, ve které měl být uložen nástražný výbušný systém. „Důvodem uzavření tohoto ohroženého prostoru bylo zamezit vstupu všem osobám a zároveň zabránit odchodu možnému pachateli. Úkolem cvičení bylo procvičit postup detekce a zneškodnění nástražného výbušného systému včetně následné evakuace pacientů a personálu,“ uvedla Milena Šabatová, mluvčí uherskohradišťské policie.

Služební pes a policisté v rámci cvičení provedli prvotní pyrotechnickou prohlídku. Po nálezu nebezpečného předmětu mohl začít s prací pyrotechnik. Ten nejprve ve speciálním obleku výbušninu prohlédl a následně ji dálkově řízený robot z vestibulu odvezl ven do připraveného speciálního boxu. „V této fázi pyrotechnik mohl nález převézt do bezpečného prostoru k likvidaci. Policisté poté ještě prohledávali každou místnost v pavilonu, aby vyloučili nález jakéhokoliv dalšího nežádoucího předmětu,“ popsala Milena Šabatová.

Taktického cvičení se účastnili profesionální hasiči z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a ze Zlína. V okamžiku, kdy policie rozhodla o evakuaci budovy, velení zásahu složek IZS převzal velící důstojník hasičů. „Velitel zásahu zřídil štáb, koordinoval evakuaci zasaženého objektu a spolupracoval s krizovým štábem nemocnice. Při samotné evakuaci hasiči spolupracovali s personálem nemocnice a se záchranáři při umísťování evakuovaných pacientů do jiných zdravotnických zařízení či provizorních prostor, včetně zajištění autobusu k přepravě většího množství osob. Dalším úkolem hasičů bylo zajistit v budově protipožární opatření pro případ iniciace nástražného výbušného systému a odpojit objekt od energií,“ popsala Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů.

Nemocnice svolala krizový štáb a začala s pomocí personálu s evakuací pacientů, které pro účely cvičení představovali figuranti. Šlo celkem o dvacítku lidí včetně pacientů v závažném stavu upoutaných na lůžko a napojených na přístroje pro monitorování a podporu životních funkcí. „Pro cvičení jsme zvolili právě dokončovanou novostavbu centrálního interního pavilonu, kde zatím není personál ani pacienti, abychom nenarušili běžný provoz nemocnice. Jsme rádi, že jsme mohli ještě před otevřením budovy vyzkoušet evakuační plány a únikové cesty. Předmětem cvičení byl z našeho pohledu i nácvik efektivní komunikace mezi krizovým štábem nemocnice a složkami integrovaného záchranného systému,“ podotkl Jan Hrdý, obchodně správní náměstek a člen krizového štábu Uherskohradišťské nemocnice.

Cílem cvičení bylo ověřit a procvičit taktické postupy jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému podle stanoveného plánu typových činností při likvidaci nástražného výbušného systému a následnou evakuaci. Důležité bylo také prověřit komunikaci, spolupráci a koordinaci činností mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na řešení této mimořádné události.

Každá složka IZS má své hodnotitele, kteří budou jednotlivé postupy zúčastněných následně vyhodnocovat a zjišťovat tak případné nedostatky. Nemocnice děkuje všem složkám integrovaného záchranného systému za součinnost a bezproblémový průběh celého cvičení, které probíhalo tři hodiny a nenarušilo běžný provoz zdravotnického zařízení.