V Liberci vám to prý na sněhu klouzat nebude

LIBEREC – Na boj se sněhem mají Technické služby města Liberec připravenou stovku strojů. Do terénu je připraveno vyjet 70 vozidel různého typu a zaměření a přes 30 externích strojů, které zajišťují převážně údržbu komunikací III. tříd. Pro zimní údržbu hůře dostupných míst, kam se nedostane mechanizace, využívá město i pracovníků Komunitních prací Liberec, kteří odklízejí sníh ručně. Před příchodem zimy si město připravilo zásobu pěti tisíc tun posypové soli a dva tisíce tun drtě.

V zimním období udržují TSML více než 407 km silnic, 165 km chodníků, tisíce metrů parkovišť, veřejných prostranství a schodů, dále zastávky a přechody pro chodce ve vlastnictví města. „Úklid se v zimních měsících řídí operačním plánem, který obsahuje seznam jednotlivých tras úklidu vozovek, technologii zimní údržby a pořadí důležitosti komunikací, dle které musí být zabezpečena sjízdnost komunikací,“ sdělil tiskový mluvčí libereckého magistrátu Jan Král.

Časové limity pro dokončení zimní údržby na komunikacích jsou dané zákonem o pozemních komunikacích, ale v Liberci jsou stanoveny limity o polovinu kratší. Časový limit běží od chvíle, kdy přestane padat sníh či mrznoucí déšť.
* Komunikace I. třídy – 2 hod. (dle legislativy 4 hod.)
* Komunikace II. třídy – 6 hod. (dle legislativy 12 hod.)
* Komunikace III. třídy – 24 hod. (dle legislativy 48 hod.)
* Chodníky I. kategorie – 6 hod.
* Chodníky II. kategorie – 12 hod.