Tři králové doputovali do Kroměříže. Podepsali se na dveře starosty

KROMĚŘÍŽ – My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Známá koleda dnes zněla kroměřížskou radnicí, kam zavítali koledníci tříkrálové sbírky. Organizuje ji Charita ČR. Výtěžek sbírky, která se letos koná podevatenácté, je určen pro seniory, matky s dětmi v tísni, osoby se zdravotním postižením, rodiny v tíživé situaci nebo pro lidi bez domova.

Kašpar, Melichar a Baltazar vstoupili do budovy radnice na Velkém náměstí v doprovodu ředitelky Charity Kroměříž Anny Valachové. Starosta Jaroslav Němec jim popřál hodně zdaru a sám i s dalšími kolegy z městského úřadu do kasičky přispěl. Na dveře starostovy pracovny pak jeden z králů napsal křídou iniciály K+M+B a králové přispěvatelům rozdali i drobné upomínkové dárky.

Svátek Tří králů se slaví 6. ledna. Výtěžek ze sbírky je rozdělován podle daných pravidel. Celkem 65 procent vybrané částky se použije na pomoc ve městě či obci a jejich okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina jde na pomoc do zahraničí. Zbylých pět procent spolknou náklady na pořádání sbírky.