Do Uherského Hradiště zavítají tři králové. Na koních

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Také v Uherském Hradišti zahájí tisíce lidí nový rok dobrým skutkem, Tříkrálová sbírka začala. Průvod městem vedený třemi králi na koních se bude konat v pátek 4. ledna 2019. Koledníci vyjedou z charitního dvora od řeky Moravy, přes Mariánské náměstí na Masarykovo náměstí k radnici, kam dorazí ve 14 hodin.

Posláním tříkrálové sbírky, která potrvá až do 14. ledna, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek sbírky bude tedy určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Z výtěžku chce Oblastní Charita Uherské Hradiště pokračovat v přímé pomoci občanům na Uherskohradišťsku, v podpoře domácí hospicové péče či v probíhající rekonstrukci a přístavbě Centra služeb pro osoby bez přístřeší a opravě budovy na Velehradské třídě. Vybraná částka jen na Uherskohradišťsku přesáhla v loňském roce 2,5 milionu korun.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.

Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.