Koledování začalo tříkrálovou zelňačkou

ŠUMPERK – Horkou zelňačkou na zahřátí a zpěvem šumperského sboru Motýli začalo koledování tří králů na Šumpersku. Malí zpěváci pak v kostýmech zahájili jako první v děkanátu tradiční charitativní sbírku.

„Tradičně začínáme sbírku polévkou a zpěvem. Ani letos tomu nebylo jinak,“ uvedla Lada Matyášová z Charity Šumperk s tím, že Charita předem děkuje všem koledníkům a koordinátorům v obcích, kteří se na sbírce podílejí a zároveň i všem dárcům, kteří tímto způsobem pomáhají druhým.

Každá skupinka koledníků má vedoucího, který má oprávnění koledovat a zároveň se na požádání prokáže dokladem totožnosti, aby nedošlo k zneužití Tříkrálové sbírky.