Konec chátrajících sídlišť ve Vsetíně. Město se činí v opravách

VSETÍN – Po úpravách v sídlištích Jasenka, Sychrov a Rokytnice plánuje město v letošním roce pokračovat v obnově sídliště Luh, která tak poskočí do páté etapy. Současně radnice pracuje na projektu regenerace sídliště Rybníky.

V Luhu chce město opravit chodníky a zpevněné dlážděné plochy, komunikace a parkovací místa. Stavebních úprav se mají dočkat také dvě dětská hřiště, vybudovat se má multifunkční hřiště a venkovní fitness. Součástí projektu jsou i sadové úpravy.

„Na regeneraci Luhu máme vypracován projekt. S realizací bychom mohli začít už na jaře. Stát bude celkem dvanáct a půl milionu korun,“ uvedl stavební technik radnice Josef Šťastný.

Na regeneraci Rybníků má město již zpracovánu studii. Letos by se měla vypracovat dokumentace pro územní rozhodnutí. Ta radnici přijde na 425 tisíc korun.

„Jsme si vědomi kritických hlasů obyvatel Rybníků, kteří nás upozorňují na špatný stav sídliště. Proto obdobně jako v jiných částech města bude regenerace v příštích letech zaměřena na stavební úpravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Dotkne se také dětských hřišť či úprav ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad,“ sdělil starosta Jiří Růžička.