Vrátí Rath Středočeskému kraji “úplatek” tři miliony korun?

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje v rámci řízení takzvané druhé větve kauzy Rath, schválila uplatnění škody. Ta dosahuje výše tří milionů korun. Jde o náhradu škody, která kraji vznikla v souvislosti s veřejnou zakázkou na rekonstrukci Gymnázia Hostivice. Tuto částku, o kterou byla zakázka navýšena a která byla použita k ovlivnění realizace zakázky, lze považovat za úplatek.

Na základě zjištění orgánů činných v trestním řízení, se Středočeského kraje jako poškozeného, týkají pouze dvě prošetřované zakázky. První na „Rekonstrukci zámku Buštěhrad“, byla zrušena, tudíž nevznikla škoda. Zaplacená a zhotovená projektová dokumentace se dá uplatnit i později. Ve druhém případě se jedná o finanční částku na “Rekonstrukci Gymnázia Hostivice”, která už byla převzata a uhrazena. „Středočeský kraj je ve věci veden jako poškozený a rada odsouhlasila požadavek náhrady škody jednohlasně.  Nicméně dosud nebyla určena výše škody, kterou kraj v rámci trestního řízení uplatní,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk s tím, že v rámci zjištění učiněných orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s realizací zakázky byla předána finanční hotovost, ve výši tří milionů korun s cílem ovlivnit zadání veřejné zakázky. “Lze se domnívat, že o uvedenou částku, chcete-li úplatek, musela být navýšena cena za realizaci veřejné zakázky. To znamená, že uvedenou částku uhradil v důsledku Středočeský kraj jako zadavatel v rámci zvýšení ceny díla,“ zdůvodnil radní výši pravděpodobně požadované náhrady škody.