Chystají rekonstrukci zimního stadionu. Bude zde místo pro hokej, tenis i koncerty

OLOMOUC – Ještě letos by chtěla krajská metropole získat stavební povolení na výstavbu nové multifunkční haly. Stávající stadion není už vyhovující a město musí tento stav řešit. Nyní magistrát zahájil první kroky.

„Hala by měla vzniknout v Hynaisově ulici místo stávajícího zimního stadionu a zcela využít scelené území pozemků. Budoucí návrh počítá i se vznikem nové malé haly a parkovacím domem,“ informoval primátor Olomouce Miroslav Žbánek. „Stav zimního stadionu dospěl do kritické fáze a my musíme zamezit dalšímu chátrání a zachránit ledovou plochu v Olomouci,“ vyzdvihl Mirek Žbánek.

Nová hala má národní prioritu

Projekt nové haly z pera architekta Roberta Štefky z roku 2012 sloužil i jako podklad pro prezentaci při jednání primátora na Úřadě vlády ČR a při konzultaci s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. To se v Praze uskutečnilo 8. ledna. Nová hala už figuruje v seznamu projektů zařazených do Národního investičního plánu. „Podmínkou uskutečnění projektu je vícezdrojové financování. Aktuálně proto diskutujeme nad podobou finanční účasti státu, města a kraje. Projekt musíme pečlivě připravit, abychom obstáli a splnili všechna kritéria, která budou nastavena v dotačním titulu,“ uvedl primátor Žbánek.

Jednou z aktuálních priorit je oprava střechy. Ta může být využita i pro novou halu. Projekt počítá se stávajícím rozsahem ledové plochy a současných tribun. Multifunkční hala počítá s využitím pro všechny možné druhy sportů, i když hokej je v ní prioritou. „Do přípravy v rovině debat týkajících se budoucího využití nové haly chceme zapojit i Univerzitu Palackého,“ avizoval primátor. Zrovna tak může nová hala fungovat jako koncertní sál. Pokud vše dobře půjde, lze odhadovat, že stavební povolení by nová hala na místě dnešního zimního stadionu mohla získat v řádu měsíců.