Třetí kolo kotlíkových dotací je tu. Žádat můžete už letos na podzim

JIŽNÍ ČECHY – Jihočeský kraj má znovu možnost získat prostředky na další kolo kotlíkových dotací. V přípravě je totiž třetí kolo. Kdy zažádat? Jaké jsou podmínky žádosti a co je nutné pro to udělat?

Ministerstvo životního prostředí 7. ledna vyhlásilo již třetí výzvu pro kraje na získání finančních prostředků na kotlíkové dotace. Ty jsou určeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují třetí, čtvrtou nebo pátou emisní třídu. Jihočeský kraj tak má znovu možnost získat více než 300 milionů korun.

„Podmínky třetího kola kotlíkových dotací budou obdobné jako v druhém kole, nově ale budou ve třetím kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí. Dotaci tak bude možné získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel,“ vysvětlil radní pro veřejné zakázky Antonín Krák.

O dotaci si mohou požádat vlastníci rodinných domů v celém Jihočeském kraji. Beze změn zůstává její výše, která bude stejná jako v předchozím kole. Bonus ve výši 7 500 korun pak opět obdrží majitelé rodinných domů ve vymezených prioritních obcích, které budou zveřejněny po vyhlášení výzvy na žádosti.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 000 korun
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 korun
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 000 korun
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 korun

Zahájení příjmu žádostí do třetího kola se předpokládá v září nebo v říjnu 2019. Žádost bude možné podat jako v předchozích letech pouze elektronicky s následným povinným doručením listinného výtisku včetně příloh. Aktuální informace najdete zde.