Firma vyráběla až trojnásobně víc. Dostala pokutu

Attention exclamation sign

OLOMOUCKO – Celkem ve 44 případech překročil výrobce asfaltových směsí maximální povolený denní limit. Za opakované porušení stanoveného výkonu uložili Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci sto tisícovou pokutu.

Společnost Obalovna Lipník s.r.o., která provozuje výrobu živičných směsí určených například k pokládce silnic, opakovaně překračovala maximální denní výkon 600 tun vyrobené a zpracované živičné směsi.

„Provozovatel spustil výrobu v Lipníku nad Bečvou v září 2017 a maximální povolený denní výkon překročil do června 2018 celkem 44 krát. Největším překročením, ke kterému došlo 31. května 2018, byl téměř trojnásobek povoleného denního výkonu. Docházelo tak k opakovanému porušování povolení k provozu vydaného krajským úřadem. Provozovatel navíc překračoval denní hranici vyrobených živičných směsí, kterou si sám stanovil,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Společnost Obalovna Lipník nepodala proti rozhodnutí ČIŽP odvolání. Pokuta je pravomocná.