Chystáte ekologický projekt? Požádejte kraj o dotace!

LIBERECKÝ KRAJ – V průběhu února mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby žádat Liberecký kraj o dotace až do výše 150 tisíc korun na projekty z oblastí ochrany přírody, ekologické výchovy, dlouhodobé práce s mládeží a předcházení vzniku odpadů. Projekty na ochranu životního prostředí letos kraj podpoří dotací v celkové výši 6,5 milionu korun.

Dotace budou poskytovány až do 70 procent způsobilých výdajů projektu. Projekty musí být dokončeny v termínu od 1. ledna letošního roku do 30. září 2020. Příjem žádostí bude od 1. do 28. února letošního roku. Žadatelům se doporučuje návrhy projektů konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu.

Bližší informace k jednotlivým dotačním programům jsou již nyní k dispozici na dotačním webu kraje.

V oblasti ekologické výchovy a osvěty mohou získat podporu zejména místní ekocentra, školy či informační střediska. O dotaci lze žádat i na osvětovou a publikační činnost či studentské práce s tematikou životního prostředí. Podporována bude i dlouhodobá práce s mládeží, jako je například činnost oddílů mladých ochránců přírody, mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků.

V souladu s plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje mohou obce, ale i neziskové organizace, firmy a drobní živnostníci získat dotace na vznik a provoz RE-USE center, bezobalových prodejen, opraváren, pořízení kompostérů či štěpkovačů a dalších aktivit podporujících předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji.