Nový územní plán bude hotový v roce 2022

BRNO – Současný územní plán platí od roku 1994 a je pro aktuální potřeby města nevyhovující. Zákon ukládá obcím pořídit nový územní plán nejpozději do konce roku 2022. „Vytvoření nového územního plánu je jeden z hlavních cílů, které jsme si stanovili. Platný územní plán je značně zastaralý a omezuje město v rozvoji. Intenzivně se této záležitosti věnujeme a po společných jednání s Odborem územního rozvoje a Kanceláří architekta města Brna máme připravený harmonogram jeho příprav. Díky tomu a práci všech, kteří se na tomto podílejí, věřím, že se nám to do roku 2022 podaří splnit.“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Předpokládá se zpracování návrhu během letošního roku, bude se pak následně ještě upravovat i vzhledem k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „V rámci harmonogramu přípravy nového územního plánu samozřejmě počítáme se spoluúčastí občanů města. Máme naplánována nejméně dvě veřejná projednání, díky kterým budou moci lidé také podat své připomínky. Nový plán bude reflektovat aktuální potřeby obyvatel města tak, aby se Brno mohlo v budoucnu lépe rozvíjet,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.