Chystáte se na Jizerskou padesátku? Pozor na odpadky!

LIBERECKO – Sedm tisíc závodníků, tři desítky národností, jedinečná atmosféra, to vše a mnohem více je jeden závod: legendární Jizerská padesátka! Druhý únorový víkend se uskuteční už 52. ročník.

Závodní trasy jsou vedeny chráněnou krajinnou oblastí Jizerských hor, přírodní rezervací, která si zaslouží naši plnou ohleduplnost a respekt. Na trati všech závodů se nachází občerstvovací stanice, včetně pečlivě vymezených a žlutými cedulemi označených odpadních zón. Organizátoři žádají závodníky o jejich dodržování.

V této vyznačené zóně můžete zahodit kelímky, slupky od banánů, obaly od tyčinek atd. Odhození ke straně mimo stopu ocení závodníci za vámi. Pokud máte vlastní občerstvení (gely, bidony apod.), vždy je potřeba odpadky po tomto občerstvení dovézt a odhodit ve vymezeném prostoru odpadní zóny nebo dovézt do cíle.

Odpadní zóny

Každému závodníkovi, který poruší pravidla týkající se odpadních zón, bude udělena sankce 30 minut k cílovému času. Při hrubém nebo opakovaném porušení těchto pravidel, může být závodník vyloučen. Dodržování pravidel bude kontrolováno hlídkami a rozhodčími na trase. Trest může být udělen také zpětně, a to na základě zdokumentovaného důkazu (například videozáznam z mobilního telefonu diváka či závodníka) s viditelným číslem závodníka. Organizátoři závodníky žádají: „Prosíme, respektujte tato pravidla a zanechme Jizerské hory bez odpadků. Pojďme začít každý u sebe a buďme zodpovědní za to, co po nás v horách zůstane.“