Středočeský kraj rozdělí 160 milionů do rozvoje regionů

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Stejně jako v loňském roce bude i letos ve Středočeském Infrastrukturním fondu alokováno sto šedesát milionů korun. O peníze budou moci žádat zájemci jednak pro oblast Podpory rozvoje a obnovy základních škol a jednak na realizaci akcí vodohospodářské infrastruktury.
Na podporu rozvoje a obnovu základních škol je vyčleněno sto deset milionů, pro tematické zadání Životní prostředí k realizaci akcí vodohospodářské infrastruktury bylo vyhrazeno padesát milionů korun. „To, co bude letos nové, je skutečnost, že menší obce do tří tisíc obyvatel budou moci žádat v rámci nově přidané oblasti podpory o dotace nejen na školní budovy, ale zároveň i na sportovní infrastrukturu, jako je například výstavba tělocvičen. Maximální podpora by měla u takovýchto projektů činit dva miliony korun. Obce s malým počtem obyvatel pak budou moci žádat o dotace na projekty zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury. Maximální výše podpory bude jeden milion korun,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.  V oblasti tematického zadání Životní prostředí budou moci obce a dobrovolné svazky obcí žádat například o peníze na projekty podporující výstavbu vodovodů a kanalizací a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod nebo na projekty zaměřené na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.