Zlín chce být první ve sběru elektrošrotu. Přispět můžete i vy

ZLÍN – Do konce března mohou obyvatelé Zlína podpořit účast města v soutěži Hejbni s elektrem pro lepší život. Odevzdáním nepotřebného elektrozařízení do sběrného dvora aktivně přispějí k ochraně životního prostředí a zároveň posílí šanci na jednu z finančních výher.

„První tři města v kategoriích podle počtu obyvatel získají odměny ve výši šedesát, čtyřicet a dvacet pět tisíc korun. Vítězné město v kategorii s názvem Skokan roku bude odměněno padesáti tisíci,“ sdělila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu Vladimíra Pavlovová.

Město Zlín soutěží spolu  s dalšími 24 městy o co největší množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů. Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

„Až dosud odevzdali obyvatelé statutárních měst do našeho systému celkem 2 701 tun elektrozařízení, což je o cca 100 tun více, než bylo odevzdáno za stejné časové období v roce 2017,“uvedl za ELEKTROWIN Tomáš Kirbs.

První ročník soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život byl zahájen 1. dubna 2018 a bude ukončen k  31. březnu 2019. Soutěž pro statutární města v České republice vyhlásil kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ELEKTROWIN. Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých spotřebičů. Funguje od roku 2005. Více o společnosti na www.elektrowin.cz.