Sportovci, těšte se! Zastaralá tělocvična ZŠ Emila Zátopka omládne

ZLÍN – Na návrh města Zlína se možná zlínští sportovci dočkají nové tělocvičny Základní školy Emila Zátopka. Návrh, podle kterého by měl nový objekt vzniknout, vzejde z veřejné soutěže. Ta by měla být vyhlášena v první polovině letošního roku, samotná realizace je plánovaná na rok 2022.

Tělocvična, která se nachází nedaleko Kongresového centra, byla postavená ve 30. letech minulého století. V současné době ji využívají kromě základní školy i sportovní kluby a spolky. Stavebnětechnický stav objektu a také jeho funkčnost však už nejsou vyhovující. „Stáli jsme před otázkou, zda upřednostnit výstavbu nové tělocvičny s vyšší užitnou hodnotou před poměrně nákladnou rekonstrukcí současné budovy. Přiklonili jsme se k první variantě,“ konstatovala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství. Dodala, že náklady na výstavbu nové tělocvičny se odhadují na cca 50 milionů korun.

Novostavba tělocvičny bude vycházet z polohy i základních parametrů současné stavby, přesto by měla být o něco širší i vyšší, aby došlo k zvětšení prostoru pro výuku tělesné výuky a sportování. Vybudován bude víceúčelový sál a sál pro gymnastiku. Součástí bude sociální zázemí a sklad náčiní. „Velký důraz chceme klást na vnější podobu budovy, která bude respektovat požadavky na architektonicko-urbanistický kontext oblasti, kde se tělocvična nachází. Součástí záměru bude také úprava technologické části pro potřeby DSZO,“ doplnil Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování magistrátu.