Jaká dopravní opatření se chystají v souvislosti s Jizerskou padesátkou?

JABLONECKO – O nadcházejícím víkendu ve dnech 7. až 10. února se bude v Bedřichově konat 52. ročník tradičních běžeckých závodů na lyžích ČEZ Jizerská 50. Celkem by se do bílé stopy v průběhu celého víkendu mělo vydat více jak sedm tisíc příznivců běžeckého lyžování z několika zemí světa. Policie si proto připravila opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.

Ze strany diváků je každoročně o tuto sportovní akci velký zájem, který se předpokládá i letos. Je pravděpodobně, že do dějiště závodu se na závodníky přijede podívat asi deset tisíc diváků. V době konání závodů budou plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Tato skutečnost s sebou přináší i pravděpodobnost zvýšení trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a také vloupání do rekreačních objektů.

Z tohoto důvodu policisté připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem je v co největší míře zabránit páchání trestné činnosti. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budou policisté zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. A to nejen v samotném dějišti závodu, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení. Zapojeni budou policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování. Ve společných hlídkách budou ve službě s českými policisty i policisté z Polska.

Z důvodu zajištění průjezdnosti Bedřichovem bude v sobotu a v neděli vždy od 6 do 9 hodin zcela uzavřena silnice od křižovatky u penzionu UKO přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě. V době úplné uzavírky bude zajištěna možnost průjezdu dopravní obsluhy a vozidel s povolením k vjezdu, které vydává pouze Obecní úřad Bedřichov pro místní občany a majitele nemovitostí.

Policie upozorňuje, že uzavírky v obou dnech mohou být časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci a počasí. „Dále je naprosto zásadní, aby řidiči dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.