V Jizerkách startuje kampaň na ochranu ohroženého tetřívka obecného

LIBERECKÝ KRAJ – V Jizerských horách se pomocí žlutých „australských“ cedulí rozbíhá kampaň, která má za cíl informovat veřejnost o kritickém stavu populace tetřívka obecného.

V příštím týdnu se v Jizerkách začnou objevovat nové žluté cedulky připomínající svým designem australské dopravní značky. Bude je instalovat Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory společně s Lesy České republiky na místech, kde chce požádat návštěvníky hor o spolupráci v ochraně silně ohroženého ptačího druhu tetřívka obecného.

V Jizerských horách dnes žije posledních asi 60 jedinců. Přežití zimy je pro tetřívky zásadní. Schovaní v úkrytech pod větvemi a sněhem přežívají s minimálním výdejem energie, živí se prakticky jen jehličím smrku a pupeny dřevin. Každé vyrušení je může vysílit tak, že nepřežijí do jara nebo se stanou snadnou kořistí predátorů, především lišek. K přežití tudíž nepotřebují žádnou aktivní pomoc člověka, pouze jeho ohleduplnost a respekt.

Každý návštěvník Jizerských hor proto může v jejich záchraně pomoci. Stačí prostá ohleduplnost – ve vyznačených oblastech, kde tetřívek momentálně zimuje, nevstupujte mimo vyznačené cesty, mějte svého psa na vodítku a nehlučte.

„Cedule jsou součástí naší informační kampaně „Tetřívek obecný – v Jizerkách jsem (ještě) doma“. Spolu s Krkonošským národním parkem chceme veřejnosti představit problematiku ochrany tohoto u nás mizejícího druhu,“ uvádí vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář.

Propojení s Krkonošemi není náhodné. Pro přežití tetřívků v Jizerských horách je důležité udržet výměnu genetické informace s jedinci z Krkonoš. Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka je vedle krušnohorské poslední ještě relativně početnější, na níž závisí přežití druhu v celé ČR. Ze sčítání tokajících samců však vyplývá, že i tady se počty těchto ptáků snižují. V Jizerských horách zbývá posledních 30 kohoutů a hrozí, že při stávajícím trendu do dvaceti let v našich severních horách tetřívek vyhyne.

Foto: Tomáš Vrkoslav a FB CHKO Jizerské hory