Porouchaný vodovod nebo povodeň? K pitné vodě pomůže kraj

OLOMOUCKÝ KRAJ – Jde o poměrně obvyklý problém, který dokáže zamávat s malým obecním rozpočtem a obyvatelům přinejmenším zkomplikovat život. Havárie na vodovodních a kanalizačních řadech pomůže v letošním roce řešit Olomoucký kraj, který vyčlenil ze svého rozpočtu tři miliony korun.

„Krajské peníze mohou žadatelé získat v případě, že dojde k poruše na vodovodu, a v důsledku toho k omezení dodávek pitné vody. Opravy vodohospodářské infrastruktury jsou velmi nákladné, proto chce hejtmanství obcím s financováním pomoci,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro životní prostředí Milan Klimeš.

Hejtmanství přispěje i těm, kteří chystají povodňová opatření k ochraně pitné vody. Největším nepřítelem vodovodních a kanalizačních sítí je totiž velká voda, která z té pitné dokáže udělat nepoživatelnou a splaškové potrubí ucpat bahnem.

„Žádosti o podporu začne úřad přijímat 1. dubna. Dotace jsou určeny obcím nebo místním částem do dvou tisíc obyvatel,“ dodal Klimeš.
Bližší informace k dotacím najdou zájemci na webu OLKRAJ.CZ.