Přijďte se podívat na kus Vaší historie! Poznáte na fotografiích své předky, blízké či známé?

ZDROJ: www.zcm.cz

ROKYCANY – Navštivte výstavu 100 let skautingu v Rokycanech. Seznamte se s jeho historií v tomto městě. Uvidíte kroniky, fotoalba či staré kroje a krojové součásti a další artefakty.

Texty a fotografie uvedené na panelech provází návštěvníky chronologicky, ale v některých případech jsou historické fotografie doplněny o současné. Díky nim návštěvník získá povědomí o tom, k jakým změnám v průběhu let došlo.

Akci můžete navštívit od 15. února do 31. května 2019 v malém výstavním sále Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.