Lež má krátké nohy, na kriminalisty si nepřijdou

Ilustrační fotografie

PLZEŇ – Nebývá to bohužel nic výjimečného, že se kriminalisté zabývají závažnými případy, které se nakonec ukáží být smyšlené. V rámci pečlivého prověřování informací, pátrání po podezřelém pravda vyjde najevo.

Takzvaní „poškození“ neuvádějí přesné informace, díky nimž by v co nejkratší době mohl být pachatel dopaden. Někdy jde o smyšlená oznámení o loupežích, která jen zastiňují například prohru finančních prostředků na hracích automatech, jindy se oznamovatelé stydí za to, že byli opilí, na nic si nepamatují, a proto si vymyslí vlastní příběh, jak že se jim mohlo něco nevysvětlitelného stát. V jiných případech zkušení kriminalisté během šetření případu zjistili, že se „poškozený“ s někým popral, a z věci vyšel jako poražený. V jiném případě měl smyšlený příběh zakrýt platební neschopnost při splátce dluhu nebo nájemného a nakonec i samotné „maskování“ trestné činnosti, které se „poškozený“ dopustil sám, kdy svoji vinu tak oznámením bagatelizoval.

V roce 2018 bylo přijato celkem 81 oznámení o loupežích. „Z nich u 32 skutků díky zkušenostem a pečlivému zjišťování veškerých informací o nahlášeném oznámení kriminalisté zjistili, že jde právě o smyšlenou „historku“ údajného poškozeného. Dalších 14 skutků z celkového počtu kriminalisté řádně objasnili a pachatele obvinili. V současné době mají kriminalisté mimo jiné 20 případů, které započaly v loňském roce a nyní dále pokračují v prověřování. U 15 skutků kriminalisté prověřováním všech informací nezjistili konkrétní indicie, které by vedly k určité osobě pachatele, a dle zákona případ odložili,“ konstatuje policejní mluvčí Veronika Hokrová. „Od ledna 2019 jsme přijali 10 oznámení, z nichž se 4 skutky povedly kriminalistům řádně objasnit a pachatele obvinit. Ve třech případech bylo zjištěno, že se přijaté oznámení nezakládá na pravdě a tři případy, této závažné trestné činnosti, jsou v současné době prověřovány,“ pokračuje Veronika Hokrová.

Předmětem zájmu pachatelů jsou z větší míry osoby, které jsou silně pod vlivem alkoholu, pachatel si svou „lehce dostupnou“ oběť vytipuje většinou na místech s větší fluktuací osob (bary, podniky, kulturní akce) a čeká na vhodnou příležitost k provedení loupežného skutku. Mezi odcizené věci většinou patří finanční hotovost, platební karty, mobilní telefony. Věková skupina poškozených je různorodá a většinou závisí na míře ovlivnění alkoholem. Poškození tato oznámení, v převážné míře, činí se zpožděním až jednoho dne, ale není výjimek, že s rozmezím až týdne.

Policisté ze zákona přijímají každé oznámení. Jen v Plzni každý den evidujeme několik desítek přestupků i trestných činů. Získané informace ke zvlášť závažným zločinům si od samého počátku přebírá Služba kriminální policie a vyšetřování. Důležitým faktorem pro řádné objasnění nahlášeného oznámení je intenzivní spolupráce jednotlivých policejních složek, které společnými silami a prostředky pátrají po dopadení pachatele v co nejkratší době. Pakliže se mezi trestnými činy či přestupky objeví vědomě neúplný, ba dokonce smyšlený příběh, je zřejmé, že kriminalisté čas strávený na tomto prověřování mohli věnovat těm skutkům, které se staly doopravdy,” dále uvádí policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Je třeba si uvědomit, že vědomě lhát, nechat celý tým zainteresovaných policistů pátrat po neexistujícím pachateli a doufat, že nevyjde najevo, že oznámení se nezakládá na pravdě, se může stát pro strůjce klamných informací osudným.