Pokračuje rozsáhlá stavba. Ochrání město před velkou vodou

Štolu razí stavebníci ručně, aby zabránili otřesům.

OLOMOUC – Výstavba ochrany Olomouce před povodněmi je v klíčové fázi. Po demolici původního mostu na ulici Komenského v centru hanácké metropole se už rýsuje spodní část nového mostu.

Současně stavaři provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, provádějí přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny. Zástupci Povodí Moravy o průběhu stavby informovali minulý týden speciální komisi k protipovodňovým opatřením v Olomouci.

Ruční důlní ražba má zamezit otřesům

„V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského. Současně s tím probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu. Důlní ražba kanalizačního sběrače, která patří mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popsal průběh prací generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Stavba ochrání před 380letou povodní

Povodí Moravy předpokládá, že hlavní stavební práce na mostu v ulici Komenského by tak měly být hotové v původně avizovaném termínu, tedy na podzim 2019. Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici.

Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě tří miliard korun.