Vedení města chce řešit bezpečnost Plzně

PLZEŇ – S rozvojem průmyslu a přibývajícími požadavky na pracovní místa v Plzni narůstá množství zahraničních dělníků. A právě aktuální bezpečnostní situace v Plzni, zvýšená kriminalita, nebezpečnost v některých lokalitách města a s tím spojená problematika zahraničních pracovníků – to byla hlavní témata pracovního semináře, který se uskutečnil v Plzni.

Pro zastupitele města a představitele jednotlivých městských obvodů jej uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Pracovní seminář zahájili primátor Martin Baxa a radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, vystoupili na něm zástupci městské policie i státní policie, zazněla data z Úřadu práce a další. Cílem bylo seznámit přítomné s tím, jak se jednotlivé složky zapojují do řešení bezpečnostní situace a jaké mají kompetence.

„Téma bezpečnosti je již delší dobu vnímáno jako priorita a bude pro nás prioritou i nadále. Nicméně jako nové vedení města Plzně si nechceme nechat hned na samém začátku vnutit pohled, že Plzeň je nebezpečná, potýká se s vysokou úrovní kriminality, že řešíme vážné bezpečnostní problémy, že se musíme zabývat krizovou situací. Měl jsem příležitost se se situací seznámit a musím konstatovat, že tento pohled není správný. To, že je takto vnímán určitou částí médií a koluje takové povědomí na sociálních sítích, ještě neznamená, že je to obraz reality bezpečnostní situace v našem městě,“ řekl v úvodu semináře primátor Martin Baxa. Podle jeho slov chce město pracovat na tom, jak je ve veřejném prostoru vnímána bezpečnostní situace v Plzni.

Podle radního Martina Zrzaveckého by město chtělo také na téma bezpečnost uspořádat diskuzi s veřejností. „Zvažujeme, že bychom na září připravili v DEPO2015 dvoudenní akci se složkami IZS. V rámci těchto dvou dnů by přišla na řadu právě i otázka bezpečnosti a diskuze s odbornou i laickou veřejností,“ doplnil Martin Zrzavecký.

Zastupitelům a představitelům jednotlivých městských obvodů byla během tříhodinového bloku představena aktuální bezpečnostní situace v Plzni a aktivity prováděné v problematice zahraničních pracovníků. „Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení koordinuje a vytváří prostor pro předávání informací institucím, které řeší otázku bezpečnosti na území města Plzně a v rámci možností usměrňuje jejich společný a efektivní postup v otázkách řešení bezpečnostní situace v Plzni,“ uvedl vedoucí odboru Aleš Průša, který představil přítomným aktivity a kompetence města v otázce bezpečnosti.

Fotografie: M. Pecuch

Na semináři dále vystoupili zástupci Městské policie Plzeň, představitelé Městského ředitelství Policie ČR a zástupci cizinecké policie. K problematice cizinců zazněla data z Úřadu práce.

V závěru semináře představil Aleš Průša kompetence veřejné správy ve vztahu ke kontrolám ubytoven na území města Plzně. „Město Plzeň se problematikou zahraničních pracovníků intenzivně zabývá. Jedním z cílů tohoto semináře proto bylo jasné vymezení kompetencí jednotlivých složek veřejné správy vůči personálním agenturám a především vůči ubytovatelům. Snažili jsme se vytvořit komunikační platformu pro představitele města a zástupce veřejných institucí, které mají určité kontrolní pravomoci tak, aby jejich společný postup byl co nejefektivnější,“ uzavřel Aleš Průša.