Už máte tip na nejlepší stavbu roku v Plzeňském kraji?

PLZEŇ – O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci.

Soutěží se v sedmi kategoriích — novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.

Již 16. ročník této veřejné soutěže ve středu 20. února vyhlásili v zastoupení hejtmana Josefa Bernarda jeho náměstkyně Marcela Krejsová, primátor Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Ota Rubner. Stavební díla do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je možné přihlašovat až do 29. března 2019.

„Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál, vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v městském areálu na Slovanech. Za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku. Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě, minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem více,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, jež letos má i zahraničního zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.

V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže, a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.

V loňském roce titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování, a tedy Cenu veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal prodejní sklad instalačního materiálu společnosti Elfetex. Svaz podnikatelů ve stavebnictví věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.

Fotografie: Martin Pecuch