Liberec zvyšuje ceny nájemného v městských bytech. Od kdy a o kolik?

LIBEREC – Liberečtí radní schválili navýšení cen nájemného v městských bytech, a to s ohledem na tržní cenu nájemného a dlouhodobý růst cen oprav a investic do městského bytového fondu. Ceny nájemného u stávajících nájemních smluv budou s platností od 1. července navýšeny o 20 procent. Výjimkou budou startovací byty v objektech v Krajní ulici, které byly postaveny s využitím státní investiční dotace a kde mohou být ceny nájemného navýšeny pouze o míru inflace, tj. o 2,1 procenta.

Město v současné době hospodaří s počtem 1219 obecních bytů. Ty jsou členěny na několik typů a jsou přidělovány v souladu s Pravidly pro přidělování bytů pro hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec. Stanovení výše nájemného patří do kompetence obecních samospráv. Je tedy volbou každé obce, jak nastaví svoji cenovou politiku v oblasti bydlení. Nájemné v libereckých městských bytech nebylo navyšováno od roku 2013.

Rozsah cen nájemného v libereckých obecních bytech se pohybuje od 23,42 do 78,58 korun za metr čtvereční, přičemž téměř polovina bytů městského bytového fondu má stanovenu cenu nájemného do 25,02 korun za metr čtvereční. Tržní cena nájemného v Liberci se ale pohybuje kolem 163 korun za metr čtvereční.