Chov bílých tygrů v Liberci bude nejspíš ukončen

LIBEREC – Přestože jsou bílí tygři nejen symbolem liberecké zoo, ale i místního hokejového klubu, zoologická zahrada zvažuje ukončit jejich chov. Bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem. V přírodě se nevyskytuje a není tedy ohrožen vyhynutím, na rozdíl od tygra indického. Je to uměle vyšlechtěná hříčka člověka.

V roce 1951 odchytil indický panovník mladého samce tygra, který měl bílé zbarvení srsti. Ten by ve volné přírodě nepřežil, ale maharadža ho odvezl do svého paláce, kde ho v dospělosti nechal spářit s normálně zabarvenými samicemi. Z potomků tohoto samce byli v dalších generacích vybíráni ti bílí, kteří byli dále kříženi mezi sebou, takže všichni bílí tygři pocházejí z onoho původního bílého tygra, což dodnes vede k množství geneticky vázaných zdravotních a tělesných vad. Téměř každé mládě je šilhavé, kulhá a má další postižení.

Libercem prošlo za 24 let dvaadvacet bílých tygrů, přičemž rozmnožit se je podařilo pouze třikrát, a to za velkého úsilí a chovatelské péče. Poslední vrh se v Liberci narodil v únoru 2016 a odchoval se jeden samec a jedna samice. Stejně jako v případě předchozího odchovu bylo velmi komplikované najít pro ně dobré umístění. Devatenáct měsíců byla obě zvířata bezvýsledně v nabídkové listině zoo. V žádné jiné zoo o ně nebyl zájem.

Cílem zoologických zahrad není chovat rarity, ale postarat se o ohrožené druhy. Oba v současnosti chovaní jedinci jsou už staří, takže by množení už nebylo možné, a i kdyby, o mláďata by v jiných zoo nebyl zájem. Chovatelé v liberecké zoo věří, že zvládnou plnit poslání zoologické zahrady i bez málo životných, křížených a v podstatě nemocných bílých tygrů. Pokud se týká budoucnosti chovu bílých tygrů, ještě několik let budou v Liberci důstojně dožívat minimálně třináctiletý Paris a devítiletá Surya Bára. Další mláďata ale pořizovat skutečně nebudou, přestože se na internetu se objevila petice za zachování chovu. Zoo ale dnes nemohou být zvěřincem rarit. Toto poslání se nejen naplnilo, ale již nějaký čas se přežívá a je kontraproduktivní.