Jaký bude osud plzeňského Pekla?

Zdroj: M. Pecuch, www. plzen.eu

PLZEŇ – Masivní napadení krovů a zdiva nad velkým sálem dřevokaznou houbou, taková byla diagnóza a také důvod uzavření památkově chráněného komplexu Kulturního domu Peklo v loni na jaře. Toho objektu, který už v roce 1907 navštívil dokonce budoucí prezident tehdejšího Československa Tomáš Garrigue Masaryk.

Dnes Peklo hraje v kulturní oblasti zcela zásadní roli, a tak město velmi výrazně pociťuje absenci tohoto dobře koncipovaného sálu s výbornou akustikou, jenž je vhodný pro akce různého typu. Dle vyjádření radního pro ekonomickou oblast Davida Šloufa má nyní Plzeň několik možností, jak s kulturním domem naložit. Město Plzeň se nyní musí rozhodnout, jakou cestou se vydá.

V potaz připadají čtyři varianty řešení:
• částečná rekonstrukce velkého sálu a přilehlých prostor
• celková rekonstrukce objektu
• prodej
• dlouhodobý pronájem na základě koncesního řízení, kdy by oprava objektu přešla na nájemce

Jednotlivé finanční částky na možné opravy jsou již vyčísleny. „V případě celkové rekonstrukce počítáme s investičními náklady pět set devět milionů korun včetně DPH a rekonstrukce by byla dokončena za čtyři a půl až pět let. U částečné rekonstrukce se náklady pohybují okolo čtvrt miliardy korun včetně DPH a oprava by trvala přibližně čtyři roky,“ doplnil David Šlouf.

K řešení problému Kulturního domu Pekla bude napříč politickými stranami zastupitelstva města ustavena pracovní skupina, jež se možnými variantami řešení bude zabývat. O budoucnosti Pekla by mělo být rozhodnuto na květnovém zasedání zastupitelstva města.