Na podporu dětí a mládeže vyčlenil Středočeský kraj téměř pět milionů korun

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje vyčlenila téměř pět milionů korun na dotační program na podporu dětí a mládeže pro letošní rok.  Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2019“ je součástí vyhlášeného programu a bude ke stažení na krajských webových stránkách již 11. března. 

K rozdělení je připraveno celkem 4,852 milionu korun, z nichž větší část, 3,152 milionu korun, kraj získal z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže ČR. Zbylých 1,7 milionu poskytne ze svého rozpočtu. „Dotačního programu se ve Středočeském kraji každoročně účastní kolem dvaceti tisíc dětí a mládeže. Proto nás těší, že jsme peníze z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže získali i letos. Oceňujeme také, že došlo k výraznému navýšení částky ze strany MŠMT a rádi jsme ji navýšili i z naší strany, protože jsme přesvědčeni o tom, že nestátním neziskovým organizacím a nově i asociacím školních sportovních klubů, celoročně pracujícím s dětmi a mládeží, můžeme společně skutečně účinně pomoci,“ komentovala rozhodnutí rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Na základě vyhlášené krajské výzvy dotačního řízení budou moci na podporu své činnosti žádat o finanční příspěvek různé spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a AŠSK vzniklé nejméně jeden rok před datem uzávěrky přijímání žádostí do krajské výzvy. „Dotační program bude zveřejněn na úřední desce kraje a webových stránkách oddělení mládeže a sportu 11. března a žádosti o finanční podporu začne kraj přijímat od 10. dubna,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler.