I strakonická nemocnice se hlásí ke kulturnímu odkazu města

STRAKONICE – Personál i pacienti nemocnice ve Strakonicích se mohou od tohoto týdne kochat novou výzdobou na chodbách. Ty totiž zdobí prvky, které jsou úzce spojeny s městem. Pacientům tak jistě alespoň z části zpříjemní jejich pobyt za zdmi nemocnice.

Slavnostního odpoledne, které se konalo v úterý 5. března, se za město Strakonice zúčastnil místostarosta Rudolf Oberfalcer. „Vnímáme nemocnici jako významného zaměstnavatele, který se v rámci své činnosti stará o zdraví nejen našich obyvatel. Úroveň zdravotnictví šla v posledních letech rapidně nahoru, což posiluje vnímání strakonické nemocnice v pozitivním světle,“ uvedl místostarosta a vzápětí dodal: „Moc bych si přál, aby pacientům, kteří budou opouštět nemocnici, bylo do zpěvu stejně, jako dudákům na jednom z těchto obrazů.“

Výzdoba chodeb chirurgického oddělení strakonické nemocnice (zdroj FB Města Strakonice)

Chodby chirurgických pavilonů tak zkrášlují zásadní a typické odkazy města, jako je hrad, dudáci, či dudáctví samotné. Pořízeny byly také za přispění nadace jednoho z největších výrobců elektřiny v České republice tři velkoplošné barevné obrazy.

Zdroj fotografií FB Města Strakonice