Kroměříž vybízí k hlasování o nejlepšího sportovce a trenéra

KROMĚŘÍŽ – Sportovní komise Rady města vyzývá sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a základní i střední školy působící na území města Kroměříže k předkládání návrhů pro vyhlášení XIV. ročníku ankety Nejúspěšnější mladý sportovec, kolektiv a trenér/cvičitel města Kroměříže a ceny fair play za rok 2018. „Návrhy lze podávat do 15. dubna 2019,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Vyhlašovat se budou následující kategorie: nejúspěšnější mladý sportovec, nejúspěšnější mládežnický sportovní kolektiv, trenér/cvičitel mládeže (za výjimečné sportovní výsledky či za dlouholetou práci s mládeží) a zmíněná cena fair play. „Do hodnocení budou zařazeni sportovci tělovýchovných jednot, sportovních klubů a základních a středních škol narození v roce 2000 a mladší. Stejná věková hranice se týká kolektivů,“ popsal vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

Návrhy je třeba zaslat na adresu Město Kroměříž, odbor školství, mládež a tělovýchovy, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž nebo elektronicky na adresu jiri.panek@mesto-kromeriz.cz.

Za rok 2017 radnice ocenila Radka Zavadila z oddílu rybolovné techniky Moravského rybářského svazu, Kláru Smetánkovou z Vodáckého klubu Kroměříž a Igora Laštůvku z oddílu karate Goju ryu TJ Slavia Kroměříž.

Nejúspěšnější trenérkou byla vyhodnocena Lenka Pavlíčková z oddílu Mažoretky Jany Pavlíčkové, následovaná Karlem Imríškem z oddílu karate Goju ryu TJ Slavia Kroměříž. Radnice loni ocenila také jednu osobnost za dlouholetou práci ve prospěch tělovýchovy a sportu. Jednalo se o trenérku stolního tenisu Jaroslavu Novákovou z T. J. Sokol Kroměříž.