V noci vítr ještě zesílí, hasiči navyšují operátory na tísňových linkách

PLZEŇSKÝ KRAJ – Ničivý vítr přechází přes Českou republiku od západu a narůstá počet událostí. Nejvíc zásahů je nyní v Plzeňském a Karlovarském kraji a postupně se přidává kraj Středočeský.

V souvislosti s vydanou výstrahou meteorologickým ústavem se zvyšuje stupeň nebezpečí z nízkého (silný vítr) na vysoký (velmi silný vítr). Hasiči předpokládají nárůst počtu mimořádných událostí spojených hlavně s odstraňováním popadaných stromů a větví. Během dneška od sedmi hodin do čtrnácti hodin vyjeli hasiči téměř k dvou stům padesáti případům odstraňování následků silného větru.

„Vzhledem k tomu, že se má situace zhoršovat a je předpoklad velkého počtu volání, budou krajská operační střediska hasičů ČR posilovat počet operátorů na tísňových linkách. Na stanicích jsou nastoupeni hasiči v plných počtech, připraven je vyjet také Záchranný útvar HZS ČR se speciální technikou a informaci o situaci dostaly také jednotky sborů dobrovolných hasičů,“ informuje o vážné situaci mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Stejně, jako hasiči, by měli být na vítr připraveni i lidé. Zde je pár praktických rad od hasičů, jak se chovat při silném větru:

• Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
• Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.
• Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
• Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
• Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
• Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
• Nechoďte do lesa.
• Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
• Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
• Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.).
• Pokud je váš život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.