Ceny Mosty 2018 se budou předávat v Třebíči

TŘEBÍČ – Šestnáctý ročník Slavnostního předávání Cen MOSTY za rok 2018 organizovaný Národní radou osob se zdravotním postižením ČR bude po druhé v historii hostit Vysočina. Ve čtvrtek 28. března budou v hotelu Atom v Třebíči oceněni ti, kteří mají na svědomí mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Moderovat bude Aleš Cibulka a zazpívá Bohuš Matuš.

Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala v závěru ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích v jednotlivých kategoriích.

Své želízko v ohni má i Vysočina. Město Třebíč za vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Vítězové si z Třebíče odvezou skulpturu navrženou a vytvořenou akademickou sochařkou Jitkou Wernerovou, která ztvárňuje most z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky.

Nominace letos získali:

I. kategorie – instituce veřejné správy
• Město Třebíč za vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
• Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za její přínos v oblasti vzdělávání osob s poruchou autistického spektra
• Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území celého kraje
• Statutární město Opava za podporu projektu Opava bez bariér
• Univerzita Pardubice za specializované pracoviště Centrum ALMA

II. kategorie – nestátní subjekt
• AGAPO, o.p.s., za její tranzitní program a podporované zaměstnávání
• Divadelní soubor Slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením
• STAVBA ROKU střední Čechy za vytvoření kategorie „Bezbariérové stavby roku“ a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru
• Vltavotýnská struna, z. s., za pořádání benefičního festivalu Vltavotýnská struna
• Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z. s., za vytvoření basketbalového týmu a zapojení lidí na vozíku do života sportem

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
• Miroslav Čiháček za dlouholetou práci ve prospěch osob na vozíku
• Jiří Herynek za vybudování sociálního podniku Ergotep Proseč u Skutče a podporu lidí se zdravotním postižením
• MUDr. Otakar Malý za dlouholetou práci ve prospěch osob s kardiovaskulárním onemocněním
• Hana Nejedlá za založení spolku Míša  Míša
• Věra Fina za podporu onkologických pacientů u lékařské posudkové služby

IV. kategorie – zvláštní cena
• Zdeněk Mandrholec za dlouholetou činnost v oblasti bezbariérového užívání staveb
• Ladislava Morkesová za vedení Country klubu Srdíčko
• Národná diaľničná spoločnosť, a. s., za osazení všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky
• doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., a Ing. Bc. Zdenka Lima, Ph.D., za projekt “Zvýšení kvality vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci”
• Eva Vosáhlová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Více informací na www.nrzp.cz.

Foto: www.nrzp.cz.