Opravy na mostě omezí průjezd cyklostezkou u Českého mlýna v Jihlavě

Jihlava – Oprava mostu na silnici číslo I/38 omezí na téměř tři měsíce průjezd po cyklostezce u Českého mlýna. Úplné uzavření cyklostezky bude trvat od 1. dubna do poloviny června, a to na obou březích řeky Jihlavy v prostoru pod mostem, do poloviny července by pak měl být možný alespoň částečný průjezd, v nepravidelných intervalech odpoledních hodin.

„Od 15. července do 16. srpna bude průjezd povolen bez omezení a při další etapě stavby do konce září opět částečně omezen podle harmonogramu prací a situace na stavbě,“ informovala Aneta Hrdličková z jihlavského magistrátu.

V projektové dokumentaci, kterou předložil zhotovitel stavby zástupcům města, měl být průjezd umožněn pomocí dřevěných tunelů. Po kontrole pracovníků BOZP byl ale z hlediska bezpečnosti vzhledem k pohybu těžké techniky průjezd zcela zakázán.
„Po zhodnocení všech argumentů a rizik jsem přijal toto řešení, které dbá více na bezpečnost než na komfort rekreačních sportovců, mezi které patřím i já. Avšak musím sdělit, že nesouhlasím s úplnou uzavírkou po celou dobu stavby a vyjednaný částečný provoz považuji za kompromisní řešení. Společně se zhotovitelem se budeme snažit v co nejvyšší možné míře ho v sezóně zajistit, ale samozřejmě se zachováním bezpečnosti,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Při provádění první části stavby, která potrvá od začátku dubna do poloviny června, bude na stavbě probíhat betonáž mostních pilířů a manipulace s několika tunovými nosníky. Zpracovatel stavby se podle vedení města zavázal, že bude pomocí návěstidel cyklisty o její průjezdnosti informovat.

„Kdy přesně bude cesta volná, se uvidí podle postupu stavby. Uzavírka se však bude dát po celou dobu objet kolem Vodního ráje, pod mostem na ulici Romana Havelky. Termín dokončení rekonstrukce mostu je 30. září,“ doplnil Petr Laštovička.