Milujete Zoo Lešná? MHD tam nyní zavítá častěji než dříve

ZLÍN – Až dvojnásobek počtu spojů, tichá bateriová vozidla šetřící životní prostředí a postupné stavební úpravy, které přinesou další komfort cestujícím. Od 1. dubna bude spuštěn zkušební provoz na prodloužené trolejbusové lince 4, na nové trolejbusové lince 5 a na nové autobusové lince 46, který zásadním způsobem změní MHD na trasách k ZOO Lešná a do Velíkové.

„Rozvoj MHD ve Zlíně patří mezi mé priority. Jsem rád, že v teto otázce mohu navázat na práci svého předchůdce Josefa Nováka, který celý tento projekt ve spolupráci s DSZO připravil,“ prohlásil Michal Čížek.

Přestože se projekt na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k ZOO Lešná připravoval skoro dva roky, v prvních měsících bude v oblasti Vršavy fungovat v testovacím režimu. Nutné je totiž ještě vybudovat chybějící zastávku naproti trolejbusové točně a přechod pro chodce k tenisovým kurtům – o zřízení dočasného přechodu se světelnou signalizací již radnice zažádala. „V úvahu přicházelo oddálení spuštění testovacího režimu, jenže DSZO potřebuje více měsíců pro odzkoušení bateriových trolejbusů na této lince. Jsou to technické unikáty a na jejich provoz si musí zvyknout jak řidiči, tak třeba i technici v depu. Proto v dubnu testovací provoz spouštíme,“ vysvětlil Michal Čížek.

Zastávka Vršava naproti točně bude otevřena s největší pravděpodobností v září. Do té doby při jízdě trolejbusů směrem ze Zlína do Kostelce vozidla MHD na zastávce Vršava zastavovat nebudou (v opačném směru ano). Cestující mohou použít zastávku Januštice – tenisové kurty. Dopravní společnost bude v nejexponovanějších časech v pracovních dnech vypravovat několik trolejbusových spojů (označených v jízdních řádech 4V), které budou nadále končit svou jízdu na obratišti Vršava a zbaví cestující nutnosti přecházet přes vozovku a docházet do čtvrti Vršava od zastávky Januštice-tenisové kurty.

„Jde o zásadní změnu v MHD ve Zlíně. Protože jde ale o velkých zásah do dosavadního režimu, musíme z několika důvodů považovat první měsíce provozu za testovací. Přibližně po třech měsících zkušenosti vyhodnotíme a případně uděláme úpravy, které tyto linky ještě více z pohledu cestujících zkvalitní,“ konstatoval Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Další informace o změnách v režimu MHD směrem k ZOO Lešná a do Velíkové jsou uvedeny na https://www.zlin.eu/bateriove-trolejbusy-zmeni-od-dubna-zasadnim-zpusobem-hromadnou-dopravu-k-zoo-lesna-a-do-velikove-aktuality-4873.html.