Mělník letos dokončí ochranu proti povodním

MĚLNÍK – Letos na podzim skončí druhá etapa výstavby protipovodňových zábran na Labi, a město by tak mělo být kompletně uchráněno před povodněmi. Stavba za zhruba 90 milionů korun pokračuje už druhým rokem a po jejím dokončení se obyvatelé dočkají ochrany před více než stoletou vodou.

Ničivé povodně zažil Mělník v rocích 2002 a 2013, kdy hydrologové museli přepočítat a posunout hranici stoleté povodně. Na podzim roku 2017 začala proto stavba druhé etapy protipovodňových opatření včetně přípravy mobilních zábran, aby podobně velká voda už žádné významné škody ve městě nenapáchala.

„Tato část stavby ochrání část Mlazic a Pšovky. Dojde k navýšení mobilních hrází až na výšku 3,5 metru v oblasti Rybářů. Bude to tedy kompletní ochrana města Mělníka včetně čerpací stanice a vrat na říčce Pšovce,“ uvedl pro TV Praha starosta Mělníku Ctirad Mikeš. Zmíněné území bude po dokončení stavby vyjmuto ze záplavové zóny. Pro zhruba 350 nemovitostí to bude znamenat třeba nižší pojištění objektů a dojde k nárustu cen nemovitostí. Pokud už jednou městské části budou vyjmuty ze záplavového území, do nebezpečné zóny se nevrátí, ani kdyby hydrologové opět přepočítali hranici stoleté povodně.

Úhlové zdi v lokalitě Mlazice. Chrání Mělník před více než stoletou vodou. foto: archiv společnosti Labská

Mělník chrání před povodněmi celkem čtyři kilometry zábran a letos zbývá stavební firmě navýšit vratové systémy do přístavu a dokončit ochranu loděnice Klubu veslařů mělnických. „II. etapa výstavby protipovodňových zábran je ve fázi, kdy aktuálně probíhají dohodnuté stavební práce v lokalitě Rybáře. Předpokládané dokončení prací je říjen 2019. Po skončení zároveň proběhne testovací postavení mobilních hrází právě v lokalitě Rybáře, od vinařství Bettiny Lobkowicz až po veslařský klub, abychom si ověřili časovou a logistickou náročnost za povodňové situace,“ upřesnil průběh stavby místostarosta Mělníka Petr Volf. Stavbu mobilního protipovodňového hrazení mají na starosti hasiči. Ti si budou muset stavbu vyzkoušet, protože bude technicky odlišná než dosud. Stojny hrazení budou až o metr vyšší a větší budu také rozměry použitých vzpěr.

Zkušební výstavba mobilního hrazení v lokalitě 4 Rybáře. Nové protipovodňové zábrany budou o zhruba metr vyšší než dosud. Foto: archiv společnosti Labská

Náklady na poslední etapu protipovodňových opatření dosahují 90 milionů korun. Investorem je Povodí Labe, město Mělník se podílí částkou ve výši patnácti procent.

Povodně v číslech

Mělníkem se prohnala velká voda poprvé v roce 2002, kdy napáchala škody za 350 milionů korun.

Podruhé voda vtrhla do města v roce 2013 a škody ve městě dosáhly výše 53 milionů korun.

Do protipovodňových opatření město investovalo celkem více než 550 milionů korun.