Na opuštěné trati se budou prohánět drezíny poháněné lidskou sílou

STŘEZIMÍR – Novým turistickým cílem by se v příštích letech mělo stát železniční nádraží ve Střezimíři. V loňském roce totiž začala stavba přeložky železniční tratě z Votic do Sudoměřic a o původní trať projevil zájem spolek Železnice Česká Sibiř. Jeho cílem je zachování historického nádraží a části tratě, kterou promění v železniční skanzen a železniční muzeum.

Davy turistů a nadšenců by mohly už za pár let mířit do Střezimíře na Benešovsku a vyzkoušet si třeba jízdu na drezíně s ručním pohonem nebo se projet po cyklostezce na bývalém železničním svršku. Takové plány má občanské sdružení Železnice Česká Sibiř s historickou nádražní budovou a jejím okolím po dostavbě přeložky železnice z Prahy do Tábora.

„Na myšlenku zachovat historický areál střezimířského nádraží mě přivedly zprávy o jeho likvidaci v souvislosti se stavbou nového koridoru. V roce 2011 jsme založili sdružení a nápad, zprvu vnímaný jako bláznovství, má dnes podporu široké veřejnosti i místních samospráv,“ popsal začátky spolku jeho předseda a starosta Střezimíře Miloš Jelínek.

Jeho hlavním cílem byla a stále je záchrana nádraží, které je raritní svou nadmořskou výškou, bezmála 600 m n. m., tedy je nejvýše položené na trati Praha – České Budějovice. Dalším cílem je jeho využití pro rozvoj turismu v regionu.

První repliku historické drezíny pokřtil spolek jménem Vlašťovka. Foto: Miloš Jelínek

 

Skanzen potěší milovníky železnice i cykloturisty

Na turistické využití území je už zpracovaná architektonická studie. Počítá se zachováním staničního kolejiště, všech nádražních budov a v některé z nich vznikne nové informační centrum. „Jednání se SŽDC i ČD o převodech majetku na místní samosprávy, která vedeme už od založení spolku, se v poslední době významně posunula. Dokázali jsme najít společnou cestu legislativou tak, že by nemovitý majetek byl na místní samosprávy převáděn bezúplatně. Odstraněno bude naopak trakční vedení včetně stožárů,“ uvedl Jelínek. Záměr spolku vhodně zapadá do plánů vytvoření cyklostezky, která povede po opuštěných úsecích dráhy. Tento projekt na posílení turistické atraktivity regionu je zapracovaný i v klíčových rozvojových dokumentech Středočeského kraje. „Střezimířské nádraží se přirozeně nabízí jako strategický výchozí bod pro různé skupiny turistů. Odsud jsou vyznačeny pěší turistické trasy, cyklotrasy – včetně Greenway Praha – Vídeň a v zimním období i lyžotrasy, které běžkaře dovedou až na nedaleké okruhy v oblasti Čertova břemene. Na nádraží začíná také krásný patnáctikilometrový pěší okruh – vyhlídková trasa Střezimíř s dalekými výhledy do kraje blanických rytířů a Toulavy. Je to i tradiční místo startu trasy legendárního pochodu Praha–Prčice,“ shrnul Miloš Jelínek jedinečnost lokality.

Pokud vše půjde hladce, chce spolek zahájit omezený provoz železničního skanzenu ve Střezimíři po převedení veškerého vlakového provozu na nový IV. železniční koridor. Plánovaný termín jeho dokončení je rok 2021. Budování skanzenu a oprava budov ale bude postupnou záležitostí a bude záležet na získaných finančních prostředcích.

Železnice České Švýcarsko má šanci stát se zajímavým turistickým cílem. foto: Miloš Jelínek

VÝZVA!

Spolek Železnice Česká Sibiř hledá jakékoliv dobové dokumenty, fotografie, pohlednice, jízdenky, mapy, uniformy, různé artefakty, … zkrátka vše, co se dotýká historie dávno minulé i té nedávné a třeba jen okrajově to souvisí s železnicí v oblasti České Sibiře. Více informací včetně kontaktů najdete na webu www.zeces.cz