Zapojte se do jarního úklidu Čistá řeka Sázava 2019

VYSOČINA, HAVLÍČKŮV BROD – Skvělý pocit a zelený vak s logem akce získáte, když se zapojíte do jarního úklidu řeky Sázavy a jejích břehů. Jeho 14. ročník letos na Havlíčkobrodsku probíhá od prvního do 6. dubna. V režii Místní akční skupiny Královská stezka můžete pomoci s úklidem na úseku v Ledči nad Sázavou, v Okrouhlici, ve Smrčné i v samotném Havlíčkově Brodě.  Letošní motto „Tři dny v roce nestačí“ napovídá, že si nejen řeka, ale obecně místa, kde žijeme, zaslouží mnohem více naší pozornosti, a to po celý rok.

„Třídit umíme, ale to už nestačí. Měli bychom obecně snižovat množství vyprodukovaného odpadu, aby ho v popelnicích a kontejnerech končilo co nejméně. Musíme se naučit být šetrní a ohleduplní k přírodě a svému okolí. A toto poselství chceme předat zejména dětem,“ uvádí ředitelka společnosti, která se do úklidu zapojuje, Posázaví o. p. s. Bohunka Zemanová.

Sledujte proto webové stránky www.cista-sazava.cz nebo facebookové stránky projektu, kde najdete aktuální informace.

Jarní úklid řeky Sázavy se stal „věcí veřejnou“. Zapojují se do něj jednotlivci, školky a školy, spolky, obce i města, podnikatelé. Někdo přiloží ruku k dílu, jiný poskytne materiální nebo finanční příspěvek, někdo připraví občerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky, další propůjčí auta na svoz odpadků. A to všechno DOBROVOLNĚ.

Foto: http://cista-sazava.cz/