I Plzeň bývala hlavním městem

Zdroj: Libor Sváček, visitplzen.eu

PLZEŇ – Dávno před tím, než naše město proslulo kvalitou svého piva a stalo se vyspělým průmyslovým strojírenským centrem, nabylo na své významnosti jiným způsobem a zastínilo tehdy samotnou Vídeň i Prahu.

Událo se to za panování císaře Rudolfa II., kdy Prahu zachvátila krutá morová epidemie. Tehdy se vladař rozhodl přestěhovat právě do našeho města, aby se zde ukryl před touto zákeřnou nemocí, a tak se Plzeň mezi léty 1599-1600 stala hlavním městem Svaté říše římské. Jeho sídlem se stal dům, sousedící s plzeňskou radnicí, na němž je umístěna socha rytíře Žumbery. Říká se mu Císařský dům a dnes se v přízemí nachází Turistické informační centrum.