Postaví bezdomovcům v Plzni byty?

Zdroj: Město Plzeň

PLZEŇ – Bezdomovci, problematika sociálně slabých a s tím spojené obtíže s bydlením. To je jedno z témat, které trápí Plzeň. Proto do německého partnerského Regensburgu odjeli reprezentanti vedení města, aby se dozvěděli, jak si se situací ví rady tam.

Na této studijní cestě potřebné užitečné poznatky získali. Přesvědčili se, jak by se zejména bezdomovectví a dostupné bydlení pro sociálně slabé mohlo řešit. Členové plzeňské delegace se tam seznámili s bytovou politikou města, včetně výstavby, zákonným řešením sociálního bydlení a výběru nájemců do těchto bytů. Byl jim též představen projekt nové výstavby Jižní čtvrť, kde jsou byty poskytovány rodinám ve složitých životních situacích.

Součástí cesty byla i návštěva domu pro ubytovávání a sociální podporu osob chronicky závislých na alkoholu. Cílem zařízení je poskytnout na alkoholu závislým jedincům bydlení a intenzivní podporu v abstinenci tak, aby se mohli začlenit do společnosti.

Zdroj: Město Plzeň