Středočeský kraj rozdá půl miliardy korun ve třetí kotlíkové výzvě

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vyhlášení Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji“, včera doporučila Rada kraje. Ten by měl být zastupitelstvem schválen na konci dubna. Na úřední desce bude poté vyvěšen od 3. května 2019 až do 30. prosince 2024. 

Celkem pět tisíc domácností by mohlo v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací pro období 2019-2023 získat potřebnou finanční pomoc na výměnu starého kotle za nový. „Pro středočeské domácnosti předpokládáme, že v ní bude pro Středočeský kraj celkem pět set sedmdesát pět milionů korun. Bude to zřejmě poslední jistá možnost, jak finanční příspěvek na výměnu kotle získat, a proto by ji si občané neměli nechat ujít. Žádat o dotaci budou moci podat už od 3. června, a to až do 30. června 2022,“ řekl  náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács. „Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované v listinné papírové podobě s podpisem konečného uživatele do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje,“ upřesnil náměstek.

Finanční dotace bude poskytována do maximálního podílu 75 % způsobilých výdajů v případě, že se bude jednat o instalaci plynového kondenzačního kotle, kdy konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 tisíc korun. V případě 80 % způsobilých výdajů, bude-li instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, pak může konečný uživatel dosáhnout na dotaci nejvýše 100 tisíc korun a 80 % způsobilých výdajů bude dosaženo i v případě, že bude instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu. Konečný uživatel může v tomto případě obdržet dotaci nejvýše 120 tisíc korun.