Plzeňská kampaň v USA a na západu Evropy cílí na turisty

PLZEŇ – V průběhu letošního jara se o plzeňských Slavnostech svobody dozví tisíce návštěvníků muzeí na plážích Utah a Omaha, městech Saint Mere Eglise, Carentan nebo Arromanches a celé řadě dalších míst.

Zástupci týmu Slavností svobody totiž připravili v roce 75. výročí vylodění spojenců v Normandii kampaň, která představuje tyto plzeňské slavnosti v šestnácti muzeích a informačních centrech na trase z Normandie až do Plzně. Oslavy vylodění v Normandii jsou několikadenní, každé město k nim přistupuje po svém. Na pláži Utah vyvrcholí 6. června.

V muzeích jsou instalovány reklamní stojany, které zvou na Slavnosti svobody do Plzně. S touto formou kampaně má město pozitivní zkušenosti již z roku 2014. Kampaň cílí jak na turisty, kteří se zajímají o dějiny druhé světové války, tak na návštěvníky, kteří se tradičně výročních oslav vylodění v Normandii zúčastňují. Muzea a také červnové oslavy navštíví miliony zájemců. Dalším přínosem je, že se touto cestou o Plzni dozvídají i rodiny amerických veteránů, které v hojném počtu navštěvují památná místa v Normandii.

Zdroj: Organizační tým Slavností svobody