Jak urychlit stavbu obchvatu? Primátor má plán

OLOMOUC – Více než dvacet let čeká město Olomouc na výstavbu východního obchvatu. Urychlení přípravy a zahájení prací na takzvané tangentě má nyní nová pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu, Ředitelství silnic a dálnic, komisí městských částí i zástupce signatářů petice za zachování komunikace z Chválkovic na Svatý Kopeček.

„Jde o to, aby přípravné práce postupovaly co nejrychleji a bychom se co nejdříve dostali k realizaci. Dnes na východní tangentu prostředky ve státním rozpočtu jsou, pokud se ale přípravy povlečou příliš dlouho, stát může přehodnotit priority a peníze už být nemusí,“ uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Klíčovou je studie EIA o posuzování dopadů stavby na životní prostředí. Dokumentace a příprava územního rozhodnutí bude pokračovat právě po vydání stanoviska EIA. Předpokládané zahájení stavby východní tangenty je nejdříve v roce 2025.

V rámci přípravy tangenty se řeší například i nalezení náhradních vodních zdrojů, protože navržená trasa některé současné zdroje vody překrývá. „V tomto ohledu jsme připraveni investorovi maximálně pomoci, a to i v případě dalších nákladů. Riziko odkladu stavby považujeme za velký problém,“ dodal primátor Žbánek.

Obchvat křižuje starou poutní alej

Kritickým bodem je i zachování stávající komunikace s třista let starou poutní alejí na Svatý Kopeček. Město připravuje studii přemostění tangenty, problémem jsou ale nestálá stanoviska památkářů, pro něž je důležité zachování pohledu na historickou alej.

Se sedmikilometrovým obchvatem musí vzniknout i související stavby, například komunikace I/46 Týneček – Šternberk. V případě této silnice je už zpracována dokumentace k územnímu řízení a investor tedy už bude podávat žádost o územní rozhodnutí. Důležité je propojení D35 a západního obchvatu Olomouce poblíž Křelova. Tato propojka významně odlehčí dopravě na kruhové křižovatce u Globusu.